Karoo Huise

     Historiese oornag akkommodasie in Colesberg

Waar is dit

Colesberg is gelee halfpad tussen Johannesburg en Kaapstad op die N1 roete.
Straatadres: Bellstraat, Colesberg
Colesberg kaart met Karoo Huise

Colesberg kaart met Karoo Huise

.