Karoo Huise

     Historiese oornag akkommodasie in Colesberg

Besprekings

Vooraf besprekings is belangrik.

Vir meer inligting of besprekings,

skakel:051 753 0582
internationaal: +27 51 753 0582

Faks: 051 753 0582

.